perjantai 8. lokakuuta 2021

Yhteisöllisyys tekee hyvää ihmiselle

Yhteisöllisyys on meille kaikille tuttu sana. Siitä ja etenkin sen puutteesta puhutaan paljon. Se koetaan yleensä positiivisena ja voimaannuttavana asiana. Sitä kaivataan ja se tuo turvallisuuden tunnetta. Yhteisöllisyydestä on paljon tutkimuksia ja määritelmiä, mutta miten me sen koemme SenioriVerkossa Minnan ja Sadun kanssa?

Meidän mielestämme yhteisöllisyys koostuu vuorovaikutuksesta, yhdessä olemisesta, hyvää fiilistä tuovista ihmissuhteista, luottamuksesta ja yhteenkuuluvuudesta. Yhteisöllisyys on saanut internetin kautta uusia toimintamuotoja ja mahdollisuuksia.

Tavoitteemme SenioriVerkossa on ollut saada iäkkäät kokemaan yhteisöllisyyttä. Kohtaaminen on tärkeää ja se onnistuu hyvin myös verkossa. Verkkoyhteisöt tarjoavat mielekkään tavan kohdata ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkoyhteisöissä voidaan auttaa iäkkäitä luomaan uusia sosiaalisia kontakteja, vähentää yksinäisyyden tunnetta, saada vertaistukea, tarjota onnistumisen kokemuksia ja lisätä itseluottamusta ja rohkeutta. Verkkoyhteisöön voi osallistua myös seuraamalla muiden toimintaa. Aina ei tarvitse toimia itse. Voi kerätä turvallisesti rohkeutta osallistua keskusteluun. 


Kyselyiden tuloksia

Kyselyiden mukaan onnistuimme luomaan Facebook-yhteisön, jossa osallistujat tuntevat olonsa kotoisaksi. Kyselytulos: 85% tuntee olonsa kotoisaksi (yhteisöllisyyden tunne). Kohtaamisia verkossa oli vuoden 2020 aikana 42 597 kpl. Osallistuminen, rohkeus ja innostus reagoida lisääntyi yhteisössä vahvasti. Tykkäyksiä, kommentteja ja sisällön jakoja oli yhteensä 34 364, kun vuonna 2019 näitä oli vain 7900. 

Facebook-yhteisössä mukana olevista 79% koki, että yhteisössä on positiivista vuorovaikutusta ja juttuseuraa. Myös ryhmähengen koettiin olevan hyvä. Jäsenet ovat suositelleet sivuja muillekin hyvän sisällön ja laadun vuoksi. Tavoitteenamme oli luoda yhteisö, jossa on lempeyttä, ystävällisyyttä ja huumoria. Siinä koemme onnistuneemme.

”Kommunikointi teidän kanssa on aivan mieltä ylentävän nastaa ja saa tuntemaan, että ollaan ihan oikeita kavereita. Ei mitään turhaa "virallista" liturgiaa vaan ihmiseltä ihmiselle vaikka onkin asiapitoisia juitsuja joista kerrotte.”


”Ilolla ja monipuolisesti oppeja ikäihmisille annatte.”


”Hyvää tietoa ja kivoja päivityksiä. Pitäisi vaan saada tätä "ilosanomaa" levitettyä enemmänkin.”


”On kiva saada teiltä viestejä, niitä on mukava lukea😊”


”Jatkakaa samaan piristävään tyyliin.”Pauliina Seppälä kuvaa hienosti modernia yhteisöllisyyttä. Allekirjoitamme tämän: ”Moderni yhteisöllisyys kestää ehkä vain hetken, tapahtuu usein virtuaalisesti tai liittää yhteen samanhenkisiä, mutta kaukana toisistaan eläviä ihmisiä. Yhteisöllisyys kiinnostaa, koska se tekee hyvää ihmiselle ja maailmalle.” Lue lisää Pauliinan mietteistä ja modernista yhteisöllisyydestä.
tiistai 5. lokakuuta 2021

Lisätty todellisuus herättää seinän hahmot eloon

Unelmamaisema on valmis!

Kontulan Helykodin asukkaat suunnittelivat oman aulansa seinälle muraalin eli seinämaalauksen. Pidimme neljä suunnittelutyöpajaa, joissa vapaamuotoisen keskustelun ja kahvittelun lomassa tutustuimme toisimme ja ideoimme maalausta. Luonto ja etenkin eläimet olivat asukkaiden mielessä, kun ajatuksia siirrettiin piirrellen paperille. Oli hauskaa seurata, miten keskustelut herättivät muistoja ja mielikuvitus laukkasi. Haaveiden ja toiveiden sanoittamisen avulla yhteisötaitelija Petri Laukkanen sai selville asukkaiden toivemaiseman, värit, hahmot ja äänet. Helykodin asukas Kaarina luki Mörrimöykky-runon ja se nauhoitettiin taustaääneksi.
Petri piirsi seinälle ensimmäiset vedot. SenioriVerkon Minna ja Satu olivat innokkaina auttamassa maalaamisessa. Pandemiasta johtuen asukkaat eivät voineet osallistua maalaamiseen. Pidimme maalaushetkistä live-lähetyksiä Facebookissa ja Instagramissa. Kun maalaus oli valmis, Petri aloitti hahmojen animoinnin ja äänien lisäämisen. Petri käytti tässä seinämaalauksessa lisätyn todellisuuden (lue mitä lisätty todellisuus tarkoittaa) Artivive-sovellusta. Saman ilmaisen sovelluksen ladattuaan katsoja näkee kännykkänsä näytöllä liikkuvat hahmot oikean maalauksen pinnalla.


Unelmamaisema - lisättyä todellisuutta sisältävä muraali -video Youtubessa (sisältää tekstityksen).

Jälkisanat:

Olemme iloisia, että lähdimme rohkeasti kokeilemaan uutta. Ei kannata miettiä aina niin paljon ihmisten ikää, vaan ihmistä siellä sisällä. On hyvä kuunnella kiinnostuksen kohteita, innostusta ja antaa uteliaalle mielelle sekä orastavalle mielikuvitukselle mahdollisuus ja tilaisuus toimia. Kun on kysymys luovuudesta, ei ole ikää.

Iso kiitos asukkaille, jotka innostuivat ja suunnittelivat teoksen. Ja iso kiitos myös Petrille (YMT Muraalitaide), joka on loistava yhteistyökumppani. Kiitos Helykodit ry, että saimme seinän ja vapaat kädet. 

Oikeudet: Mörrimöykky Säv. & San. Marjatta Pokela ©Warner Chappell Music Finland


Yhteisöllisyys tekee hyvää ihmiselle

Yhteisöllisyys on meille kaikille tuttu sana. Siitä ja etenkin sen puutteesta puhutaan paljon. Se koetaan yleensä positiivisena ja voimaann...

Eniten luetut 2018